Pakalpojumu apraksts

Mēs veicam tiešsaistes spēļu programmatūras izstrādi un modificēšanu, jaunu funkcionalitāšu programmēšanu, tai skaitā 3D modeļu izstrādi un spēles objektu un ainavu tekstūru vizualizāciju.

Turklāt mēs nodrošinām doto produktu funkcionalitāti un veicam tehnisko atbalstu datoru tiešsaistes spēļu gala lietotājiem.

Mēs izstrādājam spēles līdz gala rezultātam un režīmā “darkflow sowftware”.

Mēs arī nodarbojamies ar tiešsaistes spēļu reklamēšanu internetā: mēs ģenerējam mārketinga datus reklāmai, ieskaitot dažādu līmeņu vizuālo saturu. Mēs nodrošinām reklāmas izvietošanu un kvalitātes kontroli, reklāmas datplūsmas uzraudzību, tās analīzi, reģistrāciju skaitu un citus reklāmas parametrus, lai to optimizētu, kā arī lai samazinātu negodīgu reklāmas datplūsmu.

Tallinas iela 40-12 Jūrmala, LV-2016, Latvija

tel: +371 678 81249
e-mail: info@pmpc.lv