Pakalpojumu apraksts

Mēs galvenokārt iegādājamies vecus nekustamos īpašumus un veicam to rekonstrukciju un remontu ar mērķi vēlāk šos objektus pārdot vai iznomāt.

Šīs jomas ietvaros mēs veicam arī sekojošus saistītus uzdevumus:

Pašlaik notiek darbs pie divu mazdzīvokļu māju rekonstrukcijas, kuras ir iegādājies uzņēmums un kas atrodas uz viena zemes gabala Mežaparkā. Ir izveidots viens plāns šo abu māju renovācijai.

Vienas mājas rekonstrukcija jau ir noslēguma stadijā: tiek pabeigti iekšējās apdares darbi un notiek modernu iekārtu uzstādīšana, tiek labiekārtota blakus esošā teritorija, būvēti žogi un terases.

Otrā ēka ir sagatavota remontdarbu uzsākšanai, notiek projektēšanas darbi un tehniskā saskaņošana.

Projektu sīkāk varat aplūkot šeit http://www.siguldas48.lv

Dotais nekustamais īpašums var būt pievilcīgs investoriem, lai iegūtu uzturēšanās atļauju vai lai to izīrētu, jo Mežaparks ir respektabla Rīgas daļa un nekustamais īpašums šeit vienmēr ir īpaši pieprasīts.

Tallinas iela 40-12 Jūrmala, LV-2016, Latvija

tel: +371 678 81249
e-mail: info@pmpc.lv